Flag_of_Albania.svg (1)

AL

Ambasadori në Tiranë: Armenia nuk ka marrë fund!

“Tokat tona historike janë Khanati i Jerevanit, Goycha (Liqeni Sevan) dhe Zangezur Mahal (Syunik). Do të vijë koha kur do të jetojmë atje. Unë e besoj dhe jam i sigurt për këtë. Për ta arritur këtë gjë, secili prej nesh duhet të bëjë një përpjekje”.

                                                                                                                            Ilham Aliyev, 18 shtator 2013

Nga Tigran Mkrtchyan*

Disa vite më parë, nuk mund ta përfytyroja se do të filloja një artikull duke cituar presidentin e Azerbajxhanit. Por historia na ka mësuar se nuk duhet t’i shpërfillim kurrë  kërcënimet apo çdo lloj mesazhesh që vijnë nga manualet e diktatorëve.

Pas luftës 44-ditore në Nagorno-Karabakh, udhëheqësi i Azerbajxhanit ka rinisur përpjekjet e tij për të copëtuar Armeninë dhe për t’u “rikthyer në tokat historike”, megjithëse dikush mund të pyesë veten se ç’pretendime “historike” mund të ketë një shtet si Azerbajxhani, i krijuar në vitin 1918, ndaj një shteti si Armenia, i pranishëm në hartat politike të botës që në shekullin VI para Krishtit. Por kjo nuk ka shumë vlerë për një udhëheqës i cili ka një pikëpamje shumë të ndryshme për parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe që ka përsëritur vazhdimisht besimin se përdorimi i forcës është i drejtë.

Flag_of_Great_Britain_(1707–1800).svg

EN

Armenia Is Not Doomed!

“Our historical lands are the Erivan Khanate (i.e. Yerevan), the Goycha (i.e. Lake Sevan) and Zangezur (i.e. Syunik) Mahals. The time will come when we will live there. I believe in and am sure of that. To achieve this, each of us has to make an effort.”.

                                                                                                                        Ilham Aliyev, September 18, 2013

Tigran Mkrtchyan

A few years ago I could not have imagined that I would start an article with a quotation from the President of Azerbaijan. But if history has taught us anything, it is that we should never ignore the threats or any other types of messages coming from the handbooks of dictators.

Following the 44 days-war in Nagorno-Karabakh the Azerbaijani leader has renewed his attempts to dismember Armenia and “return to historical lands”, although one might wonder about “historical” claims of a state, created in 1918, i. e. Azerbaijan, has towards another state, present on the political maps of the world since 6th century BC, i. e. Armenia. But this means little to a leader, who has a very different view of the principles of international law and who has time and again reiterated his belief that might is right.

REPUBLIC OF ARMENIA

VARUZHAN PIRANJANI
Honorary Consul

ARMENIA Honorary Consul - Varuzhan Piranjani© 2022. All Rights Reserved